Skip to content
وزنه های تعادل استکر_____________________Burnerها_____________________برقی استکر_____________________نسوزکاری_____________________تابلوهای UPS

اخبار در دسته‌ی: ‘آخرین اخبار’

وزنه های تعادل استکر

نصب وزنه های تعادل استکر از ۹۵٫۱۰٫۲۹ شروع شد.

Burnerها

با حضور وندور مربوطه کار نصب Burnerها از ۹۵٫۱۱٫۰۲ شروع شد

برقی استکر

فعالیتهای برقی ناحیه استکر از ۹۵٫۱۱٫۰۷ شروع شد.

نسوزکاری

نسوزکاری در ۹۵٫۱۱٫۰۲ به مرز %۹۰ پیشرفت رسید.

تابلوهای UPS

تمامی تابلوهای UPS به سایت وارد شدند و جهت نصب گروه برق در حال اقدام می باشد

فن ۷

آخرین روتور مربوط به فن شماره۷ در ۹۵٫۱۱٫۰۷ در حال آماده شدن جهت نصب می باشد

پست ۲۷

ترانسهای پست ۲۷ از ۹۵٫۱۱٫۰۲ در حال مونتاژ جهت نصب می باشد.

نصب پارت۶ رکوپراتور

در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۶ پارت۶ رکوپراتور نصب گردید.

نصب پارت۷ رکوپراتور

از تاریخ ۹۴/۱۲/۲۳ نصب رکوپراتور از پارت۷ استارت خورد.