Skip to content
وزنه های تعادل استکر_____________________Burnerها_____________________برقی استکر_____________________نسوزکاری_____________________تابلوهای UPS

اخبار در دسته‌ی: ‘Green Pelletizing’

نصب استراکچر تراز بالای دیسکها

از ابتدای اسفند ماه۹۴نصب استراکچر تراز بالای دیسکها در سازه گرین شروع شد.

شروع اجرای سیویل کانوایر CV04

از تاریخ ۹۴/۰۷/۱۹ با ارسال نقشه ها به سایت کار خاکبرداری فونداسیون کانوایر CV04 از سالن اختلاط به گندله خام شروع شد.

بتن ریزی فونداسیون محور ۷ Green Pelletizing

بتن ریزی فونداسیون F-2 محور ۷ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ به مقدار ۲۳۵ متر مکعب انجام شد، به این ترتیب بتن ریزی در قسمت فونداسیون به جز موارد هولدی به اتمام رسید . در ادامه تصاویر زیر بتن ریزی فونداسیون ذکر شده را نشان میدهند:

DSC09148DSC09143

بتن ریزی فونداسیون محور ۸ Green Pelletizing

بتن ریزی فونداسیون F-6 محور ۸ در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ به مقدار ۱۷۰ متر مکعب انجام شد، در ادامه تصاویر زیر بتن ریزی فونداسیون ذکر شده را نشان میدهند:

DSC08850 DSC08852 DSC08859

بتن ریزی فونداسیون محور۶ Green Pelletizing

بتن ریزی فونداسیون F-2  محور ۶ در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ به مقدار ۲۴۳ مترمکعب انجام شد و در ادامه تصاویر زیر فونداسیون بتن ریزی شده را نشان میدهند.

DSC08775 DSC08784 DSC08790

بتن ریزی فونداسیون محور ۵ Green Pelletizing

بتن ریزی  فونداسیون F-2  محور ۵  در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ به مقدار ۲۴۰ مترمکعب انجام شد.

بتن ریزی فونداسیون محور۴ Green Pelletizing

بتن ریزی فونداسیون  F2B  محور۴ در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ به مقدار ۱۷۱ مترمکعب انجام شد.

بتن ریزی فونداسیون محور۳ Green Pelletizing

بتن ریزی فونداسیون  F2A محور۳  در تاریخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۲ به مقدار ۱۳۸ مترمکعب انجام شد.

 

شروع بتن ریزی اصلی , محور ۱ و ۲ Green Pelletizing

اولین بتن ریزی اصلی این سازه در موقعیت فونداسیون در محور ۱و۲ با حجم ۹۸ مترمکعب با موفقیت در تاریخ ۹۲/۰۹/۰۹ انجام شد.